ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с Регламента на ЕС за защита на личните данни

„Агенция ШАНС” съобщава следното:

Всички клиенти на „Агенция ШАНС”, които желаят да се ползват и в бъдеще от нейните услуги, трябва да се явят в Агенцията на ул. „Р. Каролев” № 1 в гр. Габрово, за да подновят договорите си и подпишат ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ в съответствие с изискванията на Регламента.

Във връзка с влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на личните данни, „Агенция ШАНС” предоставя на своите клиенти и потребители следната информация:Седалището на „Агенция ШАНС” се намира в гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 1

Управител на агенцията е Валентина Петрова Йонева, чиито координати за връзка са следните:

По въпроси за туризъм:

Тел.: +359/66 809 444, Моб. Тел.: +359/898 671 216 / е-маil: info@chancetour.bg , chance_tour@yahoo.com

Управителят на агенцията Валентина Петрова Йонева, съгласно определенията на цитирания по-горе Регламент, е и Администратор на данни. Длъжностно лице по защита на данните е Георги Янакиев Трендафилов, адрес: ул. „Райчо Каролев” № 1, Моб. Тел.: +359/876 270 684, е-маil: chance_trend@abv.bg

За осъществяване на туристически услуги, съгласно договор между „Агенция ШАНС” и клиента, се събират следните данни:

За пътувания в страната: ксерокопие на лична карта

За пътувания в чужбина: ксерокопие на международен паспорт

Тези данни се предоставят на други туроператори, партньори на „Агенция ШАНС”, с цел осъществяването на туристическата услуга.

Ако за страните, избрани за пътуването, е необходима виза,  данните ще бъдат внесени от туроператора, организатор на пътуването, за обработка в дипломатическите представителства на тези страни с цел получаване на визата.

Личните данни ще бъдат съхранявани до осъществяването на туристическата услуга, а ако това не е станало, максималният срок за съхранението на тези данни е една година след датата на подписване на договора, след което те ще бъдат унищожени и ако клиентът отново иска да ползва туристическа услуга чрез „Агенция ШАНС”, трябва отново да предостави тези данни.